نرم افزار زودبر

اپلیکیشنی برای جستجوی رستورانهای زودبر


توضیحاتامروزه تلفن های همراه هوشمند و تبلت ها ، بیشترین وسایلی هستند که کاربران از آن ها استفاده می کنند . اگر به دنبال جستجوی رستوران های زودبر در سرتاسر ایران هستید . با نصب این نرم افزار شما قادر خواهید بود تا از رستورانهای طرف قرارداد با زودبر سفارش ثبت و وجه آن را نیز در درون برنامه پرداخت نمایید.